ACCREDITATIONS & PARTNERSHIPS

Mizzou K-12/MU High school, the parent program of the University of Missouri High School, is a part of the University of Missouri’s College of Education.

Students have the right to take initiative in acquiring knowledge naturally, through experiential learning methods. In addition, students are taught anytime, anywhere, with online lectures in parallel with face-to-face classes with foreign teachers.

MIZZOU K-12 program is applied to students from grade 6 to grade 12. After completing high school with the MIZZOU K-12 program, students who gain an American high school diploma, recognized worldwide, will have the advantage of receiving scholarships from top universities and colleges in the United States.

Mizzou K-12/MU High School là trường Trung học Thực hành Sư phạm của ĐH Missouri, trực thuộc trường Sư phạm của ĐH Missouri (top 100 Hoa Kỳ).

Học sinh được quyền chủ động trong việc lĩnh hội kiến thức, tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên thông qua phương pháp học tập trải nghiệm. Thêm vào đó, học sinh được học mọi lúc mọi nơi với các bài giảng trực tuyến song song với các lớp học face-to-face với giáo viên trong lớp học.

Chương trình MIZZOU K-12 sẽ được phân phối từ khối lớp 6 – lớp 12. Khi hoàn thành hệ trung học phổ thông với chương trình đào tạo MIZZOU K-12, học sinh sẽ nhận được bằng tú tài Mỹ, được công nhận trên toàn thế giới, tăng cơ hội nhận được học bổng từ các top trường đại học hàng đầu nước Mỹ.

At the Elementary level, students at St. Nicholas School are registered as full-time students in FLVS programs, a leader in developing and providing virtual K-12 education solutions to students all over the U.S, and the world.

The main subjects include:

 • Language Arts
 • Mathematics
 • Science

Aside from main subjects, with the purpose of personal development, students get to choose elective subjects including:

 • Art
 • Computer Science
 • Programming
 • Forensic Science

We offer Advanced Placement courses in many subjects including:

 • AP Calculus
 • AP World History
 • AP English Language Arts
 • AP Biology

Students who take AP classes can earn college credit.