TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

TẦM NHÌN

Trở thành trường quốc tế có quy mô đẳng cấp khu vực Miền Trung với chương trình đào tạo chuẩn Mỹ.

SỨ MỆNH

Khơi gợi cảm hứng vươn tới thành tích vượt bậc trong môi trường giáo dục quốc tế nhằm giúp học sinh đạt được thành công trong tương lai và hạnh phúc trọn đời.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Nhà trường cam kết cùng hướng đến các tôn chỉ The Quest for Excellence – Vươn tới sự hoàn thiện và LEADS của Tập đoàn Giáo dục EQuest:

– Learning: Học hỏi
– Excellence: Xuất sắc
– Action: Hành động
– Dedication: Tận tâm
– Scalability: Mở rộng

Đồng thời Trường St. Nicholas hướng đến mục tiêu đào tạo ra những công dân toàn cầu với 3 giá trị cốt lõi:
– Chính trực (Integrity)
– Lòng thấu cảm (Empathy)
– Sáng tạo (Creativity)