CHƯƠNG TRÌNH

XIN CHÀO LỚP 1

Thời gian chương trình: 9 tuần (Từ 1/6 đến 31/7 năm 2021)

Thời lượng lớp học tiếng Anh hàng ngày: 2 tiếng

Đối tượng: Trẻ em từ 5-6 tuổi (Chuẩn bị bắt đầu vào lớp 1)

Môn học:

 

 • Môn Ngữ âm
 • Môn Toán

 

 

 • Môn Kể chuyện
 • Môn Khoa học

TRƯỜNG

MẦM NON MỸ

TẠI ĐÀ NẴNG

Trường St. Nicholas áp dụng phương pháp giáo dục Reggio Emilia để truyền tải không chỉ các nội dung học thuật của Mỹ.

Đối tượng: cho trẻ em từ 18 tháng tuổi trở lên

Môn học:

 

 • Môn Ngữ âm
 • Môn Khoa học

 

 

 • Môn Toán
 • Môn Ngôn ngữ Anh
 • Nghiên cứu Xã hội

TRƯỜNG

MẦM NON MỸ

TẠI ĐÀ NẴNG

Trường St. Nicholas áp dụng phương pháp giáo dục Reggio Emilia để truyền tải không chỉ các nội dung học thuật của Mỹ.

Đối tượng: cho trẻ em từ 18 tháng tuổi trở lên>

Môn học: 

 

 • Môn Ngữ âm
 • Môn Khoa học

 

 

 • Môn Toán
 • Môn Ngôn ngữ Anh
 • Nghiên cứu Xã hội

NGOẠI KHÓA

2020-2021

2020-2021

2020-2021

2020-2021