LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VÀ TRƯỜNG ST. NICHOLAS ĐÀ NẴNG THỐNG NHẤT KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG VIỆC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN

Sáng ngày 06-12-2023, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng đã có buổi làm việc với Trường St. Nicholas để trao đổi về các hoạt động đối ngoại nhân dân hai bên sẽ phối hợp trong thời gian đến.

Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng; ông Phạm Hữu Hoa, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng. Về phía Trường St. Nicholas có bà Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch Điều hành Trường St. Nicholas; và bà Nguyễn Thị Hiệp, Phó Hiệu trưởng Trường St. Nicholas.

Bà Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch Điều hành Trường St. Nicholas đã giới thiệu về Trường và các đề xuất của Trường đối với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố đã giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố; đồng thời nhận định các đề xuất của Trường là phù hợp và hai cơ quan có thể cùng phối hợp thực hiện một số hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Ông Phạm Hữu Hoa, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố đã giới thiệu thêm về những thế mạnh của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố để Trường nắm thông tin, lựa chọn hoạt động phù hợp để cùng phối hợp thực hiện; đề nghị mỗi bên chỉ định một trưởng phòng để trực tiếp liên lạc, thảo luận với nhau về cơ chế phối hợp của hai cơ quan; đồng thời đề nghị phía Trường phải có kế hoạch cụ thể về nhân sự, cơ sở vật chất để sẵn sàng thực hiện các hoạt động phối hợp sau khi ký kết.

Qua trao đổi, hai bên thống nhất sẽ cùng nghiên cứu, thảo luận, ký kết quy chế phối hợp để làm căn cứ tổ chức một số hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn thành phố phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên như tổ chức các hội thảo quốc tế, đại hội, tọa đàm, các chương trình giao lưu, trao đổi văn hoá, tổ chức các hoạt động công tác xã hội, nhân đạo từ thiện…

📌Nguồn: https://dafo.danang.gov.vn/view.aspx?id=13332

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *