HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

CHƯƠNG TRÌNH CỘNG ĐỒNG: “NHỮNG THIÊN THẦN ST. NICHOLAS”: KẾT NỐI YÊU THƯƠNG VÀ VĂN HOÁ “GIVING BACK”

Với tiêu chí dạy các con luôn hướng đến cộng đồng, chương trình vì cộng đồng “St. Nicholas Angels” được nhà trường tổ chức cho học sinh từ Tiểu học (lớp 3 trở lên) đến Trung học. Các em sẽ thực hiện những chuyến đi đến giúp đỡ và hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn ở các địa điểm như: bệnh viện, nhà tình thương, viện mồ côi, và những nơi vùng sâu vùng xa.

Mục đích chính của trường khi tổ chức các hoạt động thiện nguyện là phát triển văn hóa “cho đi” giữa các học sinh. Khi tham gia các hoạt động này, các em học được bài học về sự thấu cảm – một trong ba giá trị cốt lõi mà nhà trường luôn phấn đấu. Nhà trường không mong gì hơn các con có thể chính mình nhìn vào thế giới không phải toàn màu hồng ấy, có thể chính mình mở lòng để trao đi sự nhân ái trong các con, để thấy được những điều bé nhỏ mà lớn lao mình đang làm để rồi các con có thể lãnh đạo bằng tình yêu thương sau này.