QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ

Các bậc phụ huynh và các em học sinh từ cấp mầm non đến trung học phổ thông sẽ trải qua năm giai đoạn căn bản để hoàn tất quy trình tuyển sinh tại trường St. Nicholas như sau:

Kiểm tra kiến thức và năng lực đầu vào
  • Đối với hệ Mầm Non: Khảo sát tâm lý và thể lý
  • Đối với hệ Quốc Tế:   Khảo sát kiến thức và năng lực đầu vào
  • Đối với hệ Song ngữ Tích Hợp: Khảo sát trình độ tiếng Anh đầu vào
Nhận thông báo kết quả

Nhận thông báo kết quả sau 2 tuần. 

Hoàn thành thủ tục về hồ sơ và phí

Phụ huynh và học sinh đến trường làm thủ tục về hồ sơ và phí. 

Nhập học

Sau khi nhận quyết định Nhập học từ Nhà trường