MƠ GIẤC MƠ HAY

Hệ Quốc tế Mỹ - Hệ Song ngữ Tích hợp - Hệ Chuyên THPT

XÉT TUYỂN HỌC BỔNG ST. NICHOLAS: “TOẢ SÁNG GIẤC MƠ MỸ”

Từ ngày 20/9 đến hết ngày 6/10 trong năm 2018, trường St. Nicholas trân trọng thông báo chương trình xét tuyển học bổng dành cho các học sinh tài năng, đem đến một cơ hội học tập, phát triển năng lực theo chương trình giáo dục Mỹ với môi trường học tập quốc tế ngay tại Đà Nẵng.

Chương trình xét tuyển học bổng áp dụng cho học sinh lớp 9 và lớp 10, trên toàn quốc

Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển từ 20/09/2018 đến hết ngày 06/10/2018.

CÁC BƯỚC XÉT HỒ SƠ:

Vòng 1:

Xét hồ sơ (nộp trực tiếp tại trường hoặc scan hồ sơ gửi qua email: admissions@stnicholasschool.org )

Vòng  2:

Kiểm tra đầu vào và tham gia phỏng vấn (nếu đạt vòng 1) (phỏng vấn online đối với học sinh ở ngoài tỉnh)

Vòng  3:

Thông báo kết quả.

Thí sinh ứng tuyển hoặc phụ huynh quan tâm có thể tham khảo điều kiện xét tuyển học bổng kèm mức học bổng như sau:

Lưu ý:

Học bổng toàn phần cho học sinh xuất sắc toàn diện không bao gồm chi phí khác như phí đăng ký, chi phí đồng phục.

Học bổng cho học sinh xuất sắc và giỏi không bao gồm chi phí khác như phí đăng ký, chi phí bán trú tại trường, chi phí cơ sở vật chất (CSVC) và chi phí đồng phục.

*Do số lượng học bổng hạn chế nên nhà trường sẽ ưu tiên chọn những học sinh có thành tích cao nhất và ưu tiên các hồ sơ nộp sớm để được xét duyệt hồ sơ và tham gia phỏng vấn sớm.

Điền thông tin để được hỗ trợ tư vấn qua link Online sau:

https://goo.gl/forms/vNhNOjMEY7549gDl2

 

Đang tuyển sinh
Năm học 2019 - 2020
Đăng ký